Durf in de spiegel te kijken

Blog Spiegel U WIse

Degenen die in mijn praktijk komen, houd ik eigenlijk niets meer dan een spiegel voor. Kijken naar jezelf, anderen en vooral naar de wereld om je heen. Door eerlijk en kritisch in de spiegel te kijken, leer je van je verleden en maak je vanuit het heden de toekomst helderder. Het klinkt zo eenvoudig, maar niets is moeilijker als het om jezelf en je eigen ontwikkeling gaat.

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. Ook ik, als coach die anderen helpt zich te ontwikkelen. Kijkend naar mijn ontwikkeling vanaf de start van U Wise nu bijna vijf jaar geleden, zie ik enorme stappen. En daarmee ook het bereiken van grenzen waarmee ik bezig ben.
Ook voor mij dus tijd om die spiegel op te zoeken en vanuit mijn intuïtie op zoek te gaan naar mijn onderbewustzijn. Teruggeworpen op mezelf, ruimte scheppend en het grotere geheel in ogenschouw nemen.

Ruimte voor mezelf

De afgelopen maanden is het me gelukt om eerlijk en onbevangen op zoek te gaan naar antwoorden die niet veilig en vanzelfsprekend zijn. Door al mijn aannames, interpretaties en overtuigingen te heroverwegen of me er zelfs van los te maken. Het bracht me ruimte en rekte mijn bewustzijn op. Het gaf me meer zicht op mijn horizon zonder vertroebelende wolken.

Ruimte voor anderen

En wat net zo belangrijk is, door in mijn eigen spiegel te kijken, is er ook meer ruimte voor degenen die ik coach. Ik heb letterlijk meer ruimte om inzichten te geven, minder mijn eigen interpretatie te volgen en dus mijn eigen verhaal te overstijgen.
Overigens maak ik daarbij wel gebruik van bestaande coaching technieken en analyses. Ze geven me houvast en zijn nodig om te benoemen en verwoorden wat er aan de hand is. Dat zijn echter slechts de middelen, dus niet het eindresultaat.

Volgende stap

Afgaand op mijn gevoel ben ik tot de slotsom gekomen dat mijn holistische kijk leidend is en blijft in wat ik wil bieden aan anderen. Die basis is er al vijf jaar. De tijd is nu aangebroken om meer mensen te overtuigen dat in de spiegel durven kijken uiteindelijk leidt naar een mooier spiegelbeeld.

*) Fragments is een kinetisch kunstwerk van het innovatieve kunstenaarscollectief Random International. Het bestaat uit 189 bewegende spiegeltegeltjes die je positie registreren en je bewegingen volgen. Ga ervoor staan en de tegeltjes draaien in een cirkel richting je gezicht, zodat je niet één keer je gezicht ziet, maar een stuk of dertig keer.