referentie Parcours klant U Wise Inspires

Parcours

‘De afgelopen jaren heb ik meerdere trainingen/opleidingen bij Wieteke gevolgd. Het resultaat van mijn proces is, dat ik mijn leven niet meer louter vanuit ratio vormgeef.  Sterker nog, ik handel veelal intuïtief, in contact met mijzelf en met de ander. Bij het maken van belangrijke keuzes en bij het houden van mijn focus. Dankzij Wieteke kijk ik anders tegen het leven aan: meer zonder oordeel en veel meer ontspannen. Wat er ook gebeurt.
Binnen mijn werk op een school voor voortgezet speciaal onderwijs, ben ik de leerlingen en het team als spiegels van de school en óók van mijzelf gaan zien. Dit maakt mijn werk lichter en aantrekkelijker.’

Dankzij Wieteke handel ik veelal intuïtief, in contact met mijzelf en met de ander. Ik kijk meer zonder oordeel en meer ontspannen tegen het leven aan.
Mirianne Govers – directeur Parcours – school voor voortgezet speciaal onderwijs 

‘Tijdens de trainingen/opleidingen heb ik een groep mensen ontmoet, die de afgelopen jaren door en met Wieteke zijn gegroeid. Mooi om te zien dat wij ons niet (meer) afhankelijk voelen van Wieteke, maar haar zien als een hele waardevolle spiegel en samenwerkingspartner. Wij zijn nu in staat onze eigen verantwoordelijkheid te nemen en staan open om het geleerde door te geven.’